თანამედროვე

ინფრასტრუქტურა

კვალიფიციური

ექიმები

მოსასვენებელი და

გასართობი სივრცეები
დაგვიკავშირდით : 0 322 19 55 75

სერვისები

მომსახურება

მენტალური ჯანმრთელობის სარეაბილიტაციო სტაციონარი

დღე-ღამის სტაციონარი

ფსიქიატრიული მომსახურება მოზრდილებსა და ბავშვებში, კლინიკური ფსიქოლოგის...

დღის სტაციონარი

ცენტრში ფუნქციონირებს როგორც დღე-ღამის (24საათიანი მეთვალყურეობა), ასევე დღის სარეაბილიტაციო პროგრამა...

კონსულტაცია

დაჯავშნე ვიზიტი ფსიქიატრთან და დაგეგმე სწორი მკურნალობა და რეაბილიტაცია

ფსიქორეაბილიტაციის სტაციონარული კლინიკა

ფუნქციონირებს 2024 წლიდან

ცენტრის წარმოადგენს

შუალედურ რგოლს იმ  პაციენტებისთვის, რომლებიც არ ექვემდებარებიან ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში სტაციონარულ მართვას, თუმცა საჭიროებენ  ჰარმონიულ და ჯანსაღ გარემოში მკურნალობას და რეაბილიტაციას.

ცენტრის მიზანი

მენტალური ჯანმრთელობის სფეროში ფრანგული მოდელზე დაფუძნებული   სარეაბილიტაციო სტანდარტების დანერგვა და განვითარებაა.

ჩვენს ცენტრში ფუნქციონირებს როგორც დღე-ღამის (24საათიანი მეთვალყურეობა), ასევე დღის სარეაბილიტაციო პროგრამა, რაც პაციენტებს საშუალებას მისცემს  საჭიროების შესაბამისად ცენტრში ღამით დაყოვნებით ან მის გარეშე მიიღონ სრული თერაპიული სერვისი

ცენტრის სპეციალისტები

ბავშვთა და მოზრდილთა ფსიქიატრები, რეზიდენტი  ექიმები, ექთნები, ფსიქოთერაპევტები, სოციალური მუშაკი, სხვადასხვა პროფილის წამყვანი მოწვეული სპეციალისტები.